Phone: +36 20 292 48 29     Email: info@eckonyveloiroda.hu

Tőkeemelési határidő: 2017. március 15.

A 2013. évi V. törvény, azaz az Új Ptk. hatályba lépését (2014. március 15.) követően Korlátolt Felelősségű Társaság minimum 3.000.000.- Ft törzstőke befizetésével alakulhat meg. Azon 2014. március 15-e előtt alakult vagy ezen időpontban már bejegyzésre váró Kft-k, amelyek törzstőkéje nem éri el a 3.000.000.- Ft-ot, gondoskodniuk kell a törvényben meghatározott feltételek megfelelésére.

Tőkeemelési határidő

Tőkeemelési határidő

Lehetőségek:

  1. Tőkeemelés: Változásbejegyzési kérelem beadási határideje a cégbírósághoz: 2017. április 14.
    1. Tőkeemelés befizetéssel: Megfizetésének határideje akár több évig is eltarthat, de a teljes hozzájárulás meg nem fizetéséig nem fizethető osztalék, illetve addig a tagok felelősséggel tartoznak a társaság tartozásaiért.
    2. Tőkeemelés apporttal: lehet tulajdonjog, vagyoni értékű jog vagy akár követelés is (pl. tagi kölcsön).
    3. Tőkeemelés eredmény terhére: A felemelt törzstőke nem haladja meg a társaság saját tőkéjét, és a társaság előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege szerint a társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli vagyonnal, amely törzstőke emelésre fordítható. Ezt 6 hónapnál nem régebbi fordulónappal készült beszámolóval vagy közbenső mérleggel kell igazolni.
  2. Átalakulás: a Kft. olyan társasággá való alakulását jelenti, ahol nincs meghatározott minimum alaptőke. (pl. Betéti Társaság). Ez elég hosszadalmas és költséges folyamat. Változásbejegyzési kérelem beadási határideje a cégbírósághoz: 2017.május 14.
  3. Megszűnés: A Kft. végelszámolásával.

Amennyiben a társaság csupán az Új Ptk. változásai miatt köteles társasági szerződésén változtatni, annak a változásbejegyzési kérelem benyújtása a cégbírósághoz illetékmentes, közzétételi díja pedig nincs.

Azon vállalkozások, amelyek elmulasztják a határidőt, akár több milliós adóbírsággal is sújthatók.