Phone: +36 20 292 48 29     Email: info@eckonyveloiroda.hu

A KATA vállalkozásokat érintő 2017. évi változásokról

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LXXVII. törvény (Módosító tv.) több ponton módosította a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló Katv. törvényt.

 

kisadózó

kisadózó

A változások a következők:

1. Az adóalanyiság ismételt választása:

Korábban úgy szólt a rendelkezés, hogy ha a Kata szerinti adóalanyiság valamilyen okból megszűnt, az adóalanyiság a megszűnés évében és az azt követő 12 hónapban ismételten nem választható.  Ez lényegében azt jelentette, hogy ha egy vállalkozás Kata adóalanyisága 2016-ban megszűnt, akkor azt ismételten először 2018. januárjában választhatta, de csak 2018. februárjától használhatta újra.

A módosító törvény 2017. június 20. napjától akként módosította ezt a szabályt, hogy az adóalanyiság a megszűnés évére és az azt követő 12 hónapra nem választható. Mostantól kezdve tehát, ha az adózó Kata adóalanyisága 2017-ben megszűnik, akkor 2018. decemberében már ismételten választható, amely így 2019. januárjától újra használható.

Íme egy bizonyíték arra, hogy mennyire fontos egy aprócska toldalék a szótő végén. 🙂

2. Az adóalanyiság megszűnése:

A törvény legutolsó változata úgy rendelkezett, hogy a jogerőre emelkedés hónapjának utolsó napján azonnali hatállyal megszűnt a Kata adóalanyiság, ha a vállalkozásnak december 31-én, 100.000.- Ft-ot meghaladó bármilyen nemű adó- és vámtartozása volt.

2017. július 19-i hatállyal úgy módosult a törvény, hogy nem szűnik meg a Katv. szerinti adóalanyiság 100.000.- Ft-ot meghaladó tartozás esetén, ha a kisadózó vállalkozás az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat jogerőssé emelkedéséig megfizeti az adótartozását és ennek tényét igazolja. Ez esetben az állami adóhatóság visszavonja az adóalanyiság megszűnése tárgyában hozott határozatát.

3. Bevételi nyilatkozat:

A kisadózó vállalkozás az adóévet követő év február 25-ig az állami adóhatóság felé nyilatkozatot tesz az adóévben megszerzett bevételéről.  A Módosító tv. alapján a nyilatkozat 2017. július 19. napjától a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül.

4. Támogatások bevételként történő figyelembevétele:

2016. június 16-ától nem minősül a kisadózó vállalkozás bevételének a vissza nem térítendő támogatás összege.  E jogszabály a 2014. január 1-jét követően folyósított költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított vissza nem térítendő támogatások esetében is alkalmazható.

2017. június 20. napjától hatályos módosítása alapján a kedvező szabály már 2013. január 1. napjától is alkalmazható.

5. 2018. január 1. napjától hatályos módosítás:

2018. január 1. napjától nem minősül főállású kisadózónak az a kisadózó, aki az EGT tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanul.

A fent említett tanulmányokat folytató kisadózónak az alacsonyabb összegű, havi 25 ezer forintos tételes adót kell majd fizetni.

VGyÉ