Nemzeti Agrárkamarai tagdíj 2017

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara néhány hete e-mail-ben informálja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjait annak tagdíjának befizetésével és teendőivel kapcsolatosan. A csavar ebben csak az, hogy több olyan ügyfelünk is van, akik habár nem tagjai a NAK-nak, mégis megkapták a levelet. Cikkünkben elmondjuk, mik a lehetőségeik a tagoknak és a levelet kapott nem tagoknak.

Nemzeti Agrárkamarai tagdíj

Nemzeti Agrárkamarai tagdíj

Az első sokk a milliós kiadásokról szóló pár sor elolvasása után érheti a kedves ügyfeleket, akik hirtelen azt sem tudják mi az a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és egyáltalán miért is tagjai ők ennek a szervezetnek, ha egyszer semmilyen agrár- vagy mezőgazdasági tevékenységet nem folytatnak. A szusszanásnyi lélegzetvétel után a levelet tovább olvasva újra előbújik rejtekéből a kétely és a szaporább szívverés, mert ahogy az ilyenkor általában lenni szokott, tuti, hogy mégis csak mi csináltunk valamit rosszul és ismét fizetnünk kell valakinek valamit. És tényleg, ki emlékszik már arra pontosan, hogy vállalkozásunk alapításakor milyen értelmetlen tevékenységi köröket vettünk fel, amelyeket sem akkor, sem azóta még csak nem is használtunk. Van egy jó hírünk! Most kivételesen nem biztos, hogy mi hibáztunk, ugyanis véletlenül olyanok is kaptak tájékoztatót, akiknek nem kellett volna. Ha azonban kicsit is bizonytalanok vagyunk a tagságunkat illetően, érdemes tovább olvasni.

Kiknek kell tagdíjat fizetniük?

 • akik őstermelői igazolvánnyal rendelkeznek
 • agrárgazdasági tevékenységet végző egyéni vállalkozóknak vagy gazdálkodó szervezeteknek
 • a földművesként nyilvántartottaknak
 • a mezőgazdasági szervezetként nyilvántartottaknak

Ha van olyan tevékenységi körünk, amely valóban a NAK hatálya alá tartozik, de azokat már nem vagy csak részben kívánjuk használni, akkor július 31-ig van lehetőségünk a visszamenőleges korrekcióra.

Kiknek és hogyan van lehetősége önrevízióra:

 • ha a vállalkozás 2013-2016 között nem végzett és már nem is kíván végezni agrárkamarai tevékenységet
  Teendő: TEÁOR törlése a cégjegyzékből és a „Nyilatkozat tagdíj-fizetési kötelezettség alóli mentesüléshez” c. nyomtatvány kitöltése és beküldése a NAK-hoz. A nyomtatvány 2017. június 20-tól  az Agrárkamara honlapján keresztül a saját e-irodájába lépve ér el.
 • ha a vállalkozás 2013-2016 között nem végzett agrárkamarai tevékenységet, de lehet, hogy még fog
  Teendő: az érintett években könyvvizsgálói jelentéssel kell igazolni, hogy a vállalkozásnak akkor nem származott árbevétele az érintett tevékenységi körökből
 • ha a vállalkozás bevételének csak egy része származik agrárkamarai tevékenységből
  Teendő: ha a bevétel kevesebb, mint 33%-a származott agrárgazdasági tevékenységből, akkor ezt könyvvizsgálói jelentéssel igazolni kell, így mérsékelhető a tagdíj mértéke

 

A közelmúltban történt még egy változás, melynek eredményeképpen a következő TEÁOR számmal rendelkező vállalkozások csak abban az esetben válnak taggá, ha azok egy bizonyos tevékenységet folytatnak. Ezek a TEÁOR számok a következők:

 • 2120: Gyógyszerkészítmény gyártása megnevezésű tevékenységbe tartozó gyógynövény feldolgozása
 • 4675: Vegyiáru-nagykereskedelem megnevezésű tevékenységbe tartozó műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
 • 7490: n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység megnevezésű tevékenységbe tartozó erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
 • 7739: Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése megnevezésű tevékenységbe tartozó gazdasági haszonállatok kölcsönzése
 • 8810: Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkü” megnevezésű tevékenységbe tartozó falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

 

Ha valakinek kérdése lenne a témával kapcsolatban, forduljon szakemberhez vagy keresse fel a NAK ügyfélszolgálatait telefonon a 06 80 900 365 számon vagy személyesen a 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. alatt.

VGyÉ